close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na język arabski i kurdyjski i z języka arabskiego i kurdyjskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:


  1.aktów stanu cywilnego;
  2.zaświadczeń o niekaralności;
  3.polskich praw jazdy;
  4.innych dokumentów.
   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka arabskiego i kurdyjskiego na język polski i z języka polskiego na język arabski i kurdyjski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  W celu umówienia wizyty należy kontaktować się z placówką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem erbilconsulate@msz.gov.pl

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Iraku wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: