close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SKŁADANIE WNIOSKU PASZPORTOWEGO

 • W celu ustalenia daty wizyty w konsulacie w celu wymiany/wyrobienia paszportu należy umówić się z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem adresu mailowego: erbilconsulate@msz.gov.pl

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego:

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

  Przepisy nie określają obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu w sytuacji, kiedy nastąpiła zmiana wyglądu posiadacza paszportu lub kiedy osoba posiada paszport, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej.

  Jednakże osoba zainteresowana powinna brać pod uwagę, iż:

  - przy zmianie wyglądu mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości podczas kontroli paszportowej przy przekraczaniu granic (w związku z tym, iż paszport zawiera już „nieaktualną” fotografię),

  - jeśli nawet nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, to warto rozważyć kwestię wymiany paszportu, w którym brakuje stron na wizy i stemple kontroli granicznej, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu).

  W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku 10% opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności paszportu, a w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat - 20% za każdy rok.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: