close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ARCHIWUM 2014

 • 11 grudnia 2014

  - Polskę i świat arabski – mimo dystansu geograficznego – łączy długa historia przyjaznych stosunków opartych na wzajemnym szacunku – powiedział minister Grzegorz Schetyna w trakcie spotkania 10 grudnia z szefami misji dyplomatycznych krajów arabskich akredytowanych w Polsce.

  foto: MSZ, ambasadorowie i minister Schetyna

   

  Minister Grzegorz Schetyna do najważniejszych obszarów współpracy Polski z krajami arabskimi zaliczył intensywny dialog polityczny, wymianę handlową i kulturalną, turystykę oraz wymianę studencką.

   

  - Doceniając rosnącą rolę polityczną i gospodarczą krajów arabskich na arenie międzynarodowej, nadajemy łączącym nas związkom wysoką rangę w polskiej polityce zagranicznej – podkreślił minister. – Odzwierciedlają to nasze plany na najbliższe lata zakładające wymianę wizyt wysokiego szczebla z praktycznie wszystkimi krajami arabskimi. Intensyfikacji dialogu politycznego towarzyszy dynamiczny rozwój wymiany handlowej z regionem – od poziomu 2,4 mld USD w 2010 r. do spodziewanego w 2014 r. przekroczenia progu 5 mld USD – zaznaczył szef MSZ.

  Odnosząc się do zagrożeń związanych z działalnością tzw. Państwa Islamskiego, minister Schetyna wskazał na potrzebę solidarnej postawy krajów arabskich i Zachodu i koordynacji działań obliczonych na zwalczanie ekstremizmu.

   

  Ambasadorowie zgodzili się z pozytywną oceną polsko-arabskich stosunków w ostatnich latach i akcentowali rosnące zaufanie w kontaktach z Polską. Ponadto podkreślili chęć dalszego pogłębiania współpracy gospodarczej, inwestycyjnej, finansowej, lotniczej oraz w zakresie bezpieczeństwa. Polska jest gotowa do dzielenia się z krajami arabskimi swoim doświadczeniem m.in. w modernizacji gospodarki oraz do współpracy w obliczu zagrożeń i wyzwań zarówno globalnych jak i regionalnych.

   

  Minister Schetyna zaakceptował sugestię ambasadorów, by spotkania w podobnej formule były organizowane regularnie.
   


  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: